Foto: Hilde Hauge / Feien og Fjong Foto

OM OSS

Kven er me?

Knut Sveinung Kleppa og Monica Borgen Svendson eig og driv Gjessfjell Pelssaugard.

Me produserer og sel skinn frå norsk pelssau. Skinna er i alle grånyansar og godt eigna til bruk så vel som til pynt. Me sel skinna direkte frå garden.

Kontakt oss

Ta kontakt på tlf.  48144548 eller pelssau@gjessfjell.no, så gjer me ein avtale.